2019.02.18

Vad innebär en hård Brexit för ditt företag?


Storbritanniens utträde ur EU är inte länge en nyhet, men vad innebär egentligen en hård Brexit för ditt företag?

Bakgrund
Med rösterna 432 mot 202 röstade det brittiska parlamentet den 15 januari 2019 ned utträdesavtalet som förhandlats fram mellan Storbritannien, EU och dess 27 övriga medlemsländer. Villkoren för Storbritannienens utträde ur unionen och dess framtida relation med EU förblir således oviss.

Om inte parterna kommer överens kommer Storbritannien att lämna EU den 29 mars 2019 utan en rätt till en övergångsperiod om 21 månader, en så kallad hård Brexit. Sker detta skulle företag, konsumenter och offentliga organ tvingas reagera omedelbart och efterfölja de förändringar som ett utträde för med sig.

Konsekvenser
Vilka konsekvenserna av en hård Brexit faktiskt blir är svårt att med säkerhet förutsäga. Nedan har IT-advokaterna listat några områden som kan påverkas av Storbritanniens utträde.

 • Handel
  Storbritannien skulle återgå till Världshandelsorganisationens regler om handel. Även om Storbritannien inte längre skulle vara bunden av EU-regler skulle det behöva möta EU:s externa avgifter. Detta innebär bland annat att priset på brittiska varor kan gå upp, eftersom Sverige skulle behöva placera tullar på varor importerade från Storbritannien. Vidare kan detta även leda till långa förseningar vid gränserna eftersom tullkontrollerna ökar.
 • Avtal
  Undertecknade avtal mellan företag inom EU och Storbritannien kan få en annan innebörd. Det är således viktigt att gå igenom befintliga avtal och säkerställa att dessa är tillräckliga. Exempel på avtal som kan påverkas av en Brexit är Personuppgiftsbiträdesavtal, handelsavtal och avtal med territoriella begränsningar (exv. licensavtal).
 • Personuppgiftsbehandling
  Vid avsaknaden av en överenskommelse kommer Storbritannien att definieras som ett så kallat tredjeland från och med dess utträde ur EU. Detta innebär att överföringen av personuppgifter till Storbritannien behöver regleras av antingen (i) EU-kommissionens Standardavtalsklausuler, (ii) bindande företagsregler, (iii) uppförandekoder och certifieringsmekanismer, eller (iv) enligt undantag fastställda i GDPR. I praktiken innebär detta att alla befintliga Personuppgiftsbiträdesavtal mellan EU och Storbritannien, som inte är baserade på någon av punkterna ovan, måste revideras.
 • Fri rörlighet för personer
  Vilka rättigheter ska EU-medborgare ha i Storbritannien och vilka rättigheter ska brittiska medborgare ha i EU-länder efter Brexit?Både Storbritannien och EU kan komma att införa nya kontroller för invandring, vilket kan leda till att passkontrollerna ökar, att visum dras tillbaka eller att tidigare kvalifikationer för arbete inte längre erkänns. Idag finns det cirka 1,3 miljoner britter i EU-länder och 3,7 miljoner européer i Storbritannien – dess framtid är i dagsläget oklar.