Nationella och
internationella uppdrag


IT-advokaterna har förmånen att arbeta med många framstående svenska och internationella företag. Klicka på logotyperna om du vill veta mer om några av våra uppdrag.


Saab AB

Saab AB (publ) erbjuder den globala marknaden världsledande lösningar, produkter och tjänster, från militärt försvar till civil säkerhet. IT-advokaterna har haft förmånen att under flera år assistera Saab i samband med en mängd affärer.

1:a generationens outsourcing. Saab outsourcar en betydande del av sina IT-tjänster. Saab saknar den nödvändiga IT-rättsliga expertisen och anlitar IT-advokaterna för att tillsammans med Saab:s IT- och kommersiella experter förhandla och skriva avtalet.

2:a generationens outsourcing. Saab upphandlar på nytt de outsourcade tjänsterna, men nu med global omfattning. Saab engagerar återigen IT-advokaterna för att förhandla och upprätta avtalet i samarbete med Saab Group ICT.

3:e generationens outsourcing. Saab upphandlar Work Place-tjänster som levererats av CSC i Sverige sedan 2010, men den geografiska omfattningen utökas till att vara global. Projektet drivs under mycket hård tidspress, bland annat för att upprätthålla konkurrenstrycket genom att ha med två leverantörer långt in i processen. Affären går till sist till CSC som förutom att införa Saab:s nya datorplattform för PC, SCP (Saab Client Platform) för över 10 000 användare, slutligen även omfattar rätt för CSC att använda SCP för andra kunder. IT-advokaterna upprättar delar av offertförfrågan samt förhandlar och upprättar avtalet i samarbete med Saab Group ICT. Affären är en del av Saab:s sourcing projekt som senare utses till årets ”IT Sourcing Project 2014” av svenska IT-chefer.

Telecom. IT-advokaterna har under flera år rådgivit Saab i samband med utbyggnad och drift av blåljussystemet ”Rakel”.


Randstad

Randstad (tidigare Proffice) är ett av världens största HR-serviceföretag. Randstad i Sverige består av tre varumärken: Randstad, Dfind och Antenn som erbjuder lösningar inom bemanning, rekrytering och omställning.

När Randstad beslutat att satsa på en ny, effektivare och mer användarvänlig, IT-plattform ska fyra stora IT-projekt genomföras på kort tid. Delar av projekten är verksamhetskritiska och Randstads chefsjurist engagerar IT-advokaterna för att få del av specialistkompetens inom IT-rätt. IT-advokaterna får i uppdrag att i mycket nära samarbete med verksamheten ”agera som bolagsjurister”. På mindre än ett år upphandlas och förhandlas flera partnerskapsavtal inom IT för olika avdelningar inom Randstad Group som IT, Försäljning och Finance.


SAS

Scandinavian Airlines (SAS) är Skandinaviens ledande flygbolag. IT-advokaterna har haft förmånen att under många år assistera SAS i samband med en mängd affärer.

Byte av kärnsystem. SAS beslutar att samtliga flygbolag i SAS-gruppen ska byta sina kärnsystem. Reservation, bokning, biljettering, avveckling av flyg och angränsande system flyttas från egna system hos befintlig leverantör i Köpenhamn till ny plattform hos Amadeus i Frankfurt. Samtidigt outsourcas drift, utveckling och underhåll. Affären genomförs i huvudsak som ett Software-as-a-Service upplägg. Affären är förmodligen Skandinaviens största outsourcing 2008-2009 och för stor för att kunna hanteras av endast en bolagsjurist. IT-advokaterna engageras därför för att delta i alla förhandlingar och upprättande av avtal.

Byte till tredjepartssystem. SAS beslutar avveckla sitt Revenue Management-system till förmån för ett tredjepartssystem. Valet faller på Amadeus. Eftersom SAS system i vissa delar är mer avancerat än Amadeus som i sin tur önskar göra ett ”utvecklingssprång”, kommer affären att innehålla flera delar. Amadeus köper know-how från SAS genom att ett antal experter lämnar SAS till förmån för Amadeus. När Amadeus vidareutvecklat sitt system migrerar SAS till Amadeus. Affären säkrar SAS ett konkurrensmässigt system och kvalificerad vidareutveckling av Amadeus system. Fullt utvecklat innebär samarbetet att Amadeus tillhandahåller såväl ett Revenue Management-system som Revenue Management-tjänster till SAS. Affären är komplicerad och tjänsten viktig för SAS, som anlitar IT-advokaterna för att bistå med förhandlingar och avtalsskrivande.


Scandic Hotels

Scandic är Nordens största hotelloperatör. IT-advokaterna har haft förmånen att under flera år assistera Scandic i samband med en mängd affärer.

Nytt IT-system. Scandic beslutar ersätta sitt befintliga, decentraliserade, kärnsystem (Property Management System), med ett centraliserat och outsourcat system på alla hotell. Systemet är affärskritiskt eftersom det hanterar incheckning, utcheckning, betalningar med mera. Dessutom är lösningen ny i branschen. Som en följd av detta behöver även ett antal närliggande avtal ingås eller omförhandlas. Scandic ger IT-advokaterna i uppdrag att förhandla och upprätta avtalen tillsammans med intern teknisk och kommersiell expertis.

Upphandling och avtalsförhandling. Scandic ska upphandla WAN och WiFi/Lan för alla sina hotell och centralisera leveransen. Tillsammans med Scandics inköps- och tekniska experter får IT-advokaterna förtroendet att skriva och förhandla avtalet.

Förhandling. IT-advokaterna assisterar vid förhandling av avtal avseende PC as a Service.


Travellink

Travellink är Nordens ledande internetresebyrå och säljer flygresor från hundratals flygbolag och logi från hundratusentals hotell på mer 40 000 destinationer världen över.

Europeisk White Label. Travellink beslutar att erbjuda den europeiska marknaden en White Label produkt. Travellink engagerar IT-advokaterna att biträda vid förhandling och avtalsupprättande med flygbolag samt kontakter med myndigheter. IT-advokaterna hanterar och koordinerar även kringliggande frågor såsom Paketreselagen, Resegarantilagen och Distansavtalslagen för nära tio europeiska länder.