Nationella och
internationella uppdrag


IT-advokaterna har förmånen att arbeta med många framstående svenska och internationella företag. Klicka på logotyperna om du vill veta mer om några av våra uppdrag.


Saab AB

Saab AB (publ) erbjuder den globala marknaden världsledande lösningar, produkter och tjänster, från militärt försvar till civil säkerhet. IT-advokaterna har haft förmånen att under flera år assistera Saab i samband med en mängd affärer.

1:a generationens outsourcing. Saab outsourcar en betydande del av sina IT-tjänster. Saab saknar den nödvändiga IT-rättsliga expertisen och anlitar IT-advokaterna för att tillsammans med Saab:s IT- och kommersiella experter förhandla och skriva avtalet.

2:a generationens outsourcing. Saab upphandlar på nytt de outsourcade tjänsterna, men nu med global omfattning. Saab engagerar återigen IT-advokaterna för att förhandla och upprätta avtalet i samarbete med Saab Group ICT.

3:e generationens outsourcing. Saab upphandlar Work Place-tjänster som levererats av CSC i Sverige sedan 2010, men den geografiska omfattningen utökas till att vara global. Projektet drivs under mycket hård tidspress, bland annat för att upprätthålla konkurrenstrycket genom att ha med två leverantörer långt in i processen. Affären går till sist till CSC som förutom att införa Saab:s nya datorplattform för PC, SCP (Saab Client Platform) för över 10 000 användare, slutligen även omfattar rätt för CSC att använda SCP för andra kunder. IT-advokaterna upprättar delar av offertförfrågan samt förhandlar och upprättar avtalet i samarbete med Saab Group ICT. Affären är en del av Saab:s sourcing projekt som senare utses till årets ”IT Sourcing Project 2014” av svenska IT-chefer.

Telecom. IT-advokaterna har under flera år rådgivit Saab i samband med utbyggnad och drift av blåljussystemet ”Rakel”.


Randstad

Randstad (tidigare Proffice) är ett av världens största HR-serviceföretag. Randstad i Sverige består av tre varumärken: Randstad, Dfind och Antenn som erbjuder lösningar inom bemanning, rekrytering och omställning.

När Randstad beslutat att satsa på en ny, effektivare och mer användarvänlig, IT-plattform ska fyra stora IT-projekt genomföras på kort tid. Delar av projekten är verksamhetskritiska och Randstads chefsjurist engagerar IT-advokaterna för att få del av specialistkompetens inom IT-rätt. IT-advokaterna får i uppdrag att i mycket nära samarbete med verksamheten ”agera som bolagsjurister”. På mindre än ett år upphandlas och förhandlas flera partnerskapsavtal inom IT för olika avdelningar inom Randstad Group som IT, Försäljning och Finance.


SAS

Scandinavian Airlines (SAS) är Skandinaviens ledande flygbolag. IT-advokaterna har haft förmånen att under många år assistera SAS i samband med en mängd affärer.

Byte av kärnsystem. SAS beslutar att samtliga flygbolag i SAS-gruppen ska byta sina kärnsystem. Reservation, bokning, biljettering, avveckling av flyg och angränsande system flyttas från egna system hos befintlig leverantör i Köpenhamn till ny plattform hos Amadeus i Frankfurt. Samtidigt outsourcas drift, utveckling och underhåll. Affären genomförs i huvudsak som ett Software-as-a-Service upplägg. Affären är förmodligen Skandinaviens största outsourcing 2008-2009 och för stor för att kunna hanteras av endast en bolagsjurist. IT-advokaterna engageras därför för att delta i alla förhandlingar och upprättande av avtal.

Byte till tredjepartssystem. SAS beslutar avveckla sitt Revenue Management-system till förmån för ett tredjepartssystem. Valet faller på Amadeus. Eftersom SAS system i vissa delar är mer avancerat än Amadeus som i sin tur önskar göra ett ”utvecklingssprång”, kommer affären att innehålla flera delar. Amadeus köper know-how från SAS genom att ett antal experter lämnar SAS till förmån för Amadeus. När Amadeus vidareutvecklat sitt system migrerar SAS till Amadeus. Affären säkrar SAS ett konkurrensmässigt system och kvalificerad vidareutveckling av Amadeus system. Fullt utvecklat innebär samarbetet att Amadeus tillhandahåller såväl ett Revenue Management-system som Revenue Management-tjänster till SAS. Affären är komplicerad och tjänsten viktig för SAS, som anlitar IT-advokaterna för att bistå med förhandlingar och avtalsskrivande.

Nya distributionskapaciteter. IT-advokaterna bistod Scandinavian Airlines med upprättande och förhandling av kontraktet för SAS nya IT-plattform för ”New Distribution Capabilities”. Förutom IT-advokaterna bestod teamet av SAS-anställda och konsulter med olika kompetensområden.


Scandic Hotels

Scandic är Nordens största hotelloperatör. IT-advokaterna har haft förmånen att under flera år assistera Scandic i samband med en mängd affärer.

Nytt IT-system. Scandic beslutar ersätta sitt befintliga, decentraliserade, kärnsystem (Property Management System), med ett centraliserat och outsourcat system på alla hotell. Systemet är affärskritiskt eftersom det hanterar incheckning, utcheckning, betalningar med mera. Dessutom är lösningen ny i branschen. Som en följd av detta behöver även ett antal närliggande avtal ingås eller omförhandlas. Scandic ger IT-advokaterna i uppdrag att förhandla och upprätta avtalen tillsammans med intern teknisk och kommersiell expertis.

Upphandling och avtalsförhandling. Scandic ska upphandla WAN och WiFi/Lan för alla sina hotell och centralisera leveransen. Tillsammans med Scandics inköps- och tekniska experter får IT-advokaterna förtroendet att skriva och förhandla avtalet.

Förhandling. IT-advokaterna assisterar vid förhandling av avtal avseende PC as a Service.Quant

Quant är en global ledare inom industriellt underhåll. Quant implementerar digitala verktyg för att optimera kostnad och produktivitet i flera branscher över hela världen.

GDPR. Användar- och kunddata är värdefull information för många företag. När GDPR trädde i kraft 2018, var alla bolag tvungna att gå se över sin behandling av personuppgifter i syfte att säkerställa fortsatt efterlevnad av tillämplig lag. IT-advokaterna har haft förmånen att assistera Quant i flera GDPR-projekt och komplexa GDPR-utredningar.


Ambea

Ambea är ett av Nordens ledande företag inom vård och omsorg i Sverige, Norge
respektive Danmark. IT-advokaterna har haft nöjet att arbeta med Ambea i olika projekt under
flera år.

Ny IT-driftleverantör. IT-advokaterna upprättade och förhandlade kontraktet med Ambeas nya
huvudleverantör av IT-drift. Strax efter att kontraktet med den nya leverantören signerats
förvärvade Ambea Aleris (en av Skandinaviens största privata vårdgivare) vårdverksamhet. ITadvokaterna
assisterade även Ambea med att inkludera Aleris vårdverksamhet i avtalet med
den nya leverantören.


ICA

ICA Gruppen AB är Sveriges största dagligvaruhandelsgrupp. I företagskoncernen ingår ICA Sverige, som är den ledande dagligvaruhandlaren i Sverige.

Facility Management. IT-advokaterna assisterade ICA Gruppen AB när ICA ersatte sin befintliga leverantör av ”facility management” som levererade tjänster till ICA:s 17 logistikcenter och kontor runt om i Sverige. Tjänsterna som levererades bestod av arbetsplats-, fastighets- och säkerhetstjänster. IT-advokaterna assisterade i upphandlingen genom att ge råd om specifika villkor i avtalet samt delta i slutförhandlingarna med den nya leverantören.


Crayon

Crayon är med över 20 kontor i världen världsledande inom Software Asset Management (SAM). Crayon rådgiver många av världens ledande och största organisationer inom privat och offentlig sektor, för att optimera kundernas ”Return of Investment” från programvaruinvesteringar.

IT-advokaterna har under många år haft förmånen att arbeta med Crayon Sverige. Bland annat har vi upprättat standardavtal för kunder och partners, assisterat i samband med offentliga upphandlingar av licenser och olika avtal samt rådgivit i GDPR-frågor.