2021.01.12

Namnbytet har trätt i kraft. Datainspektionen numera Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)


Som IT-advokaterna tidigare informerat (Här) byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Namnbytet är nu genomfört och således har myndigheten också en ny webbplats IMY  

IMY har samma uppdrag som tidigare. Myndighetens engelska namn är Swedish Authority for Privacy Protection.