Specialister
på IT-rätt

IT-advokaterna är specialister på affärer där juridik möter IT. Hos oss hittar du spetskompetens inom allt från licensavtal och GDPR till outsourcing. Vi hjälper dig med förhandling, avtalsskrivning och strategisk rådgivning.

Hur kan vi hjälpa dig? Våra tjänster

Tack vare vår erfarenhet och höga grad av specialisering har vi under åren fått förtroendet att hantera några av de största IT-affärerna i Norden. Våra kunder är främst medelstora och stora svenska och internationella företag.


Senaste nytt


Vi har arbetat med IT och telekom sedan 1990

Läs mer om oss

Nationella och internationella uppdrag

Se våra kundcase

Behov av juridisk rådgivning? Kontakta oss

IT-advokaterna är specialister på affärer där juridiken möter IT. Vårt mål är att sätta samman de juridiska kompetenser du behöver, när du behöver dem. Det möjliggör flexibla, kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar.

Vid behov av ytterligare kompetenser har IT-advokaterna ett nätverk av erfarna advokater, projektledare och branschspecialister. Samtliga har lång erfarenhet och goda referenser. Med andra ord kan du alltid känna dig säker på att ditt ärende tas om hand av människor som kan sina områden lika bra som du kan din affär.