2017.10.05

Nytt krav på anmälan av verklig huvudman


Svenska icke-börsnoterade bolag måste innan den 1 februari 2018 registrera sina verkliga huvudmän hos Bolagsverket för att undvika vitesföreläggande.

Förändringen medför att Finanspolisen m.fl. får insyn i vem eller vilka som egentligen styr och kontrollerar företag, i syfte att bistå i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Notera att registrering ska göras även om verklig huvudman saknas, samt vid indirekt ägande eller kontroll även mellanliggande juridiska personer ska registreras.

En verklig huvudman är den fysiska person(er) som ytterst äger eller kontrollerar ett företag En verklig huvudman kan även vara en person(er) som indirekt innehar sådan makt genom att låta annan agera för dem (exempelvis genom närstående familjemedlemmar eller juridiska personer, med innehav av minst 25 % av aktierna) eller har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.

Registrering är gratis fram till och med den 1 februari 2018, därefter kostar den 250 kr. Nya företag och föreningar som registreras från och med den 1 september 2017 måste dock anmäla verklig huvudman redan inom 4 veckor. Enskilda näringsidkare och dödsbon behöver inte anmäla verklig huvudman.

Anmälan sker enklast via Bolagsverkets hemsida. Se http://www.bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman/sa-anmaler-ni-verklig-huvudman-1.14795 för registrering och mer information.