2020.10.05

Datainspektionen byter namn


Den 2 oktober 2020 gick Datainspektionen ut med information om att myndigheten den 1 januari 2021 byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten, med förkortningen IMY, efter beslut från riksdagen.

 

Namnbytet signalerar det förändringsarbete som pågår på myndigheten sedan införandet av GDPR och dataskyddsreformen år 2018, då myndighetens uppdrag utökades. IMY kommer att ha samma uppdrag som Datainspektionen – att ta tillvara medborgarnas rättigheter i integritetsfrågor.

Detta innebär praktiskt att vid årsskiftet byter myndigheten grafisk profil och under lanserar under våren 2021 en ny och förbättrad webbplats som nås via www.imy.se. E-postadresser till medarbetare ändras även till fornamn.efternamn@imy.se.