2017.10.02

Kompensation vid försenad ankomst ska beräknas enligt storcirkelmetoden


EU-domstolen slår i dom den 7 september 2017 fast att, vid beräkning av kompensation för försenad ankomst, avståndet av flygsträckan ska beräknas enligt storcirkelmetoden mellan den ursprungliga avreseorten och slutdestinationen. Hänsyn ska inte tas till eventuella mellanlandningar.

Målet avsåg tre personer som flög med Brussels Airlines från Rom till Hamburg via Bryssel. De anlände tre timmar och femtio minuter för sent till Hamburg. De begärde kompensation med EUR 400 per person då den sträcka de flugit utgjorde 1656 km (Rom – Bryssel – Hamburg). Brussels Airline hävdade att kompensationen skulle begränsas till EUR 250 per person eftersom sträckan Rom – Hamburg är kortare än 1500 km.

EU-domstolen konstaterar att gällande EU-förordning inte skiljer på om passagerarna anländer till sitt resmål genom en direktflygning eller en flygning med anslutande flygförbindelser. Kompensationen ska därför fastställas på grundval av fågelvägen mellan avgångs- och ankomstflygplatsen. Det är därför betydelselöst att den i realiteten flugna sträckan är längre än fågelvägen.

EU-domstolens mål C-559/16, Bossen m.fl.