2019.03.05

IT-advokaterna växer!


Vi kan med glädje meddela att vi förstärker teamet med ytterligare en IT-jurist.

Amelia Wallace har nyligen tagit sin juristexamen från Stockholm universitet där hon fördjupat sig inom IT-rätt. Hennes examensarbete behandlade skyddet av personuppgifter inom blockchain-teknik, ett högaktuellt men för de flesta fortfarande outforskat område. Amelia har även tidigare arbetat på JP Infonet AB som rådgivare i deras dataskyddsgrupp med GDPR som huvudsakligt arbetsområde.

Välkommen Amelia!