2020.12.08

Ännu en Advokat hos IT-advokaterna


IT-advokaternas kan med glädje meddela att Frida Bengtsson blivit beviljad inträde i Sveriges Advokatsamfund. Ett stort grattis önskar resten av IT-advokaterna.