2019.05.22

Friande dom för Booking.com – Avtalsvillkor om prisparitet är inte konkurrensbegränsande


Nyligen kom Patent- och marknadsöverdomstolen med sin dom (PMT 7779-18) i målet mellan hotellbokningssajten Booking.com och branschorganisationen Visita.

Målet gällde främst de avtalsvillkor om så kallad prisparitet som Booking.com tillämpar. Villkoren förbjuder hotellen att sätta lägre priser för sina rum via egna onlinekanaler än de priser som erbjuds via Booking.com. Visita ansåg att avtalsvillkoren inneburit att konkurrensen märkbart begränsats på marknaden för onlinebokningstjänster för hotell samt hotellövernattningar i Sverige och att avtalsvillkoren därför bör förbjudas. Även andra av Bookings avtalsvillkor och ageranden, såsom villkor om viss tillgång på rum och ranking, var föremål för prövning i målet.

Domstolen ansåg dock, till skillnad från underinstansen, att Visita inte visat att avtalsvillkorenhaft till syfte att  begränsa konkurrensen och inte heller resulterat i någon sådan begräsning, varken på marknaden för onlinebokningstjänster eller hotellövernattningar. Avtalsvillkoren var därmed inte förbjudna enligt konkurrensrätten.

Resultatet av domen innebär i praktiken att det tills vidare är tillåtet för Booking.com och andra hotellbokningssajter att i sina avtal med hotellen tillämpa paritetsvillkor såsom förbud mot att erbjuda lägre priser genom hotellens egna onlinekanaler.

Domen finns att läsa i sin helhet här.

Om du vill veta mer, eller få hjälp att förstå hur detta påverkar just ditt företag, vänligen kontakta en IT-advokat.