2018.10.30

EU investerar 1 miljard euro på superdatorer


EU har beslutat att tillsammans med både offentliga och privata delägare starta ett EU-företag (EuroHPC). Syftet är att förvärva, bygga upp och driftsätta en integrerad högpresterande datorinfrastruktur som ska vara bland de tre främsta i världen. Företaget kommer att samfinansieras av EU och de deltagande länderna med en budget på omkring 1 miljard euro.

Högpresterande databehandling (HPC) är en gren av datatekniken där man hanterar vetenskaplig och teknisk modellering och simulering som är så krävande att beräkningarna inte kan utföras med vanliga datorer. De maskiner som används för HPC kallas ofta superdatorer.

EU-kommissionen menar att det är nödvändigt med superdatorer för att kunna hantera den mängd data som sker idag. Detta för att bland annat kunna vidmakthålla en fungerande säkerhet mot cyberattacker, för att forska kring och kunna förutse konsekvenser av klimatförändringar, samt att utveckla hälso- och sjukvården. Trots att mycket arbete redan görs på området så måste de flesta som håller på med superdata vända sig till aktörer utanför EU. Detta menar kommissionen varken är bra för den digitala ekonomin eller för utvecklingen av europeisk teknik. Målet är därför att göra superdata tillgängligt för fler forskare och vetenskapsmän.

EuroHPC kommer att etableras i Luxemburg i oktober 2018 och bedriva sin verksamhet fram till slutet av 2026.