2020.05.18

EDPB uppdaterar riktlinjer om samtycke för placering av cookies


Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har uppdaterat sin vägledning om hur webbsidor får placera cookies och de krav som ställs på inhämtande av samtycke för sådan behandling.

I vägledningen framgår det bland annat att det inte är tillåtet att blockera eller osynliggöra innehåll på sin hemsida genom s.k. ”cookie walls”, där besökaren måste acceptera användningen av cookies för att få ta del av innehållet. Eftersom det inte finns någon möjlighet för besökaren att komma åt innehållet utan att acceptera cookies, är samtycket inte frivilligt och således inte heller förenligt med GDPR.

IT-advokaterna uppmärksammade i ett tidigare pressmeddelande att en på förhand ikryssad ruta (s.k. passivt samtycke) inte är ett giltigt sätt att inhämta samtycke till cookielagring från en besökare, vilket vägledningen fastslår. EDPB konstaterar även att det inte är tillåtet att använda sig av textruta som säger att besökaren accepterar cookies genom att scrolla vidare på sidan. Likaså är detta att se som ett passivt samtycke i lagens mening.

Vill du veta mer om hur ditt företag påverkas av dessa riktlinjer, ta kontakt med en IT-advokat.