2021.01.19

Höga cookie-böter för bristande information och samtycke


För Dig som använder cookies på Din hemsida; den 7 december 2020 utdömde CNIL (franska tillsynsmyndigheten) böter på sammanlagt 135 MEUR (Google fick 100 MEUR och Amazon 35 MEUR).

Av beslutet framgår att CNIL i sin granskning konstaterat att bolagen:

  • brustit i sin information till användarna om att cookies placerades, och
  • att samtycke inte inhämtats från användaren innan cookien placerades på användarens dator.

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) inledde i slutet av november granskning av sex företag. I vart fall i ett av dem ställer Datainspektionen utförliga frågor om användningen av Google Analytics med fokus på personuppgiftsbehandling, tredjelandsöverföring och personuppgiftsansvar rörande de uppgifter som insamlas, samt om Google Analytics körs före eller efter att användaren givit sitt samtycke.

Om Ni på Er hemsida använder cookies som inte är nödvändiga för att hemsidan ska fungera och:

  • Ni inte är säkra på att användare får nödvändig information (innan cookien placeras), och
  • Ni inte är säkra på att Ni inhämtar samtycke innan cookien placeras, eller
  • cookien innebär tredjelandsöverföring av personuppgifter,

så finns det anledning att kontrollera hur det förhåller sig och, om nödvändigt, åtgärda bristerna.

Vill Du fördjupa Dig har CNIL offentliggjort engelska sammandrag av besluten här:

Vill du veta mer, tveka inte att kontakta en IT-advokat.