2019.10.08

På förhand ikryssad ruta inte giltigt samtycke till cookielagring


EU-domstolen meddelande den 1 oktober 2019 i ett pressmeddelande angående mål C-673/17 att en på förhand ikryssad ruta på en webbsida inte är ett giltigt sätt att inhämta samtycke till cookielagring från en användare.

Det var Tysklands federala högsta domstol som efterfrågat avgörandet efter att flera konsumentskyddsorganisationer vid tyska domstolar invänt mot att ett tyskt bolag, som tillhandahållit reklamtävlingar online, inhämtat sina webbanvändares samtycke till cookielagring genom på förhand ikryssade rutor.

EU-domstolen meddelar att en sådan ruta, som användaren måste avmarkera för att inte lämna sitt samtycke (sk.a. opt-out), inte anses tillräcklig för ett giltigt samtycke. Avgörandet är inte beroende av huruvida den information som lagras eller inhämtas från användaren utgör personuppgifter eller inte. EU-domstolen konstaterar att unionsrätten syftar till att skydda användaren från intrång i hans eller hennes privatliv, i synnerhet från risken att dolda identifieringsuppgifter eller liknande åtgärder ger tillträde till användares terminalutrustning utan användarens kännedom. Ett samtycke måste ges specifikt.

Att en användare väljer att delta i en reklamtävling som var aktuellt i målet är inte tillräckligt för att vidare anta att användaren ger ett giltigt samtycke till lagring av cookies. EU-domstolen konstaterar även att den information som leverantören av tjänsten ska ge användarna omfattar cookies funktionstid och huruvida tredje part ges tillgång till sådana cookies.

Hur EU-domstolens avgörande närmare kommer att påverka gällande reglering kring samtycke för cookielagring återstår att se när hela domen görs tillgänglig.

Vill du veta mer, tveka inte att kontakta en IT-advokat.