2020.01.31

Vanligaste klagomålet till Datainspektionen rör personsöktjänster visar ny rapport


Datainspektionen har sedan GDPR trädde ikraft mottagit över 750 klagomål rörande masspublicering av personuppgifter på så kallade personsöktjänster. Detta utgör det enskild vanligaste klagomålet, motsvarande nära 20 % av klagomålen Datainspektionen mottar. Detta angavs i Datainspektionens rapport som publicerades i veckan.

Företagen bakom sajterna stöder sig på frivilla utgivningsbevis, vilket gör att de till stora delar är undantagna från GDPR. Från Datainspektionens rapport framgår dock att flera medborgare har uttryckt missnöje och förvåning över att omfattande publicering av personuppgifter av detta slag är möjlig trots det förstärkta skyddet av integriteten som GDPR syftar till att medföra, samt att offentlighetsprincipen används på detta sätt. Många av de som lämnat klagomål mot personsöktjänster är oroliga för att informationen som publiceras ska användas för id-kapning, bedrägerier eller inbrott.

Läs Datainspektionens rapport i sin helhet här. https://www.datainspektionen.se/nyheter/datainspektionen-publicerar-rapport-om-klagomal-som-ror-personsoktjanster/