2018.11.12

Passivt lagrande av licensierad programvara utgör inte upphovsrättsintrång


Högsta domstolen fastställde den 25 september 2018 att passivt lagrande av en licensierad programvara, efter det att licenstiden löpt ut, inte utgör upphovsrättsintrång.

Upphovsrättsintrång förutsätter att någon utan samtycke vidtar åtgärd med programvaran som omfattas av upphovsmannens ensamrätt. Den som förvärvat rätt att använda ett program får framställa exemplar av denna i den utsträckning det är nödvändigt för att använda programmet för dess avsedda ändamål (s.k. brukskopia). Licenstagaren har även rätt att göra nödvändiga säkerhetskopior av programmet. Säkerhets- eller brukskopior får dock inte nyttjas för andra ändamål eller användas när rätten att utnyttja programmet upphör. Krav på att kopiorna ska förstöras finns dock inte.

Rent passivt lagrande av lovligt framställda kopior utgör således inte ett intrång i upphovsmannens ensamrätt.