2020.02.24

Nya europeiska riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning


Den 29 januari 2020 publicerades EDPB:s nya riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning. Syftet med de nya riktlinjerna är att förtydliga och ge vägledning till alla som vill bedriva kamerabevakning inom EU. Frida Orring, jurist på Datainspektionen i Sverige, har deltagit som expert i den EU-arbetsgrupp som arbetat fram riktlinjerna och menar att EDPB tagit fram många konkreta exempel på vad man bör tänka på vid olika typer av kamerabevakning.

Riktlinjerna ger bland annat rekommendationer för hur länge videomaterial kan sparas, hur man kan informera om bevakningen och när ansiktsigenkänning kan vara tillåten. Enligt Orring ställer riktlinjerna ganska långtgående och omfattande krav på information om kamerabevakning som ska tillställas den enskilde. Detta krav kan konstateras gå längre än vad som varit vanligt tidigare i Sverige. Företag som bedriver kamerabevakning bör således se över sina rutiner, specifikt vad gäller information till enskilda.

Datainspektionen kommer att uppdatera och förbättra informationen om kamerabevakning på sin webbplats utifrån de nya riktlinjerna. Vill du veta mer om hur detta kan påverka ditt företag, tveka inte att kontakta en IT-advokat.