2019.01.23

Japan först att utredas som tredjeland med adekvat skyddsnivå under GDPR


European Data Protection Board (EDPB) har publicerat sin bedömning av EU Kommissionens utkast på beslut om adekvat säkerhet gällande Japan. EDPB betonade beslutets stora betydelse, då det är det första sedan GDPRs ikraftträdande och därför kommer utgöra ett prejudikat för såväl framtida adekvatsbedömningar som granskningar av tidigare tagna adekvatsbeslut under direktivet (95/46). EDPB framhöll vikten av att tillse att det inte föreligger några brister i skyddet vid överföring till Japan och att skyddet uppfyller Artikel 45 GDPR. EDPB identifierade ett antal områden i EU Kommissionens utkast som problematiska, och begär därför att EU Kommissionen inkommer med ytterligare förtydliganden, bevis och förklaringar innan ett beslut om huruvida Japan säkerställer en adekvat skyddsnivå kan tas.

Läs EDPBs bedömning på: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2018-12-05-opinion_2018-28_art.70_japan_adequacy_en.pdf