2020.11.23

IT-advokaterna uttalar sig i Computer Sweden om lösensumma vid ransomware


IT-advokaternas Mats Hansson har blivit intervjuad av Lars Dobos, Computer Sweden, om lagligheten i att betala en lösensumma vid ransomware.

Ransomware är en programvara som används för att låsa företagets tillgång till sina it-system, som därmed blir gisslan, där en lösensumma krävs för att it-systemen ska låsas upp igen. Detta är en allt mer förekommande it-attack där företag ställs inför att betala eller se verksamheten lida. Ett exempel som nämns i artikeln är incidenten som Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) råkade ut för 2015 där det ifrågasattes att MPRT använt skattepengar för att betala kriminella (förvisso en relativt låg summa). Rätt eller fel kan diskuteras, men vad gäller juridiken finns inte någon straffrättslig sanktion mot den som betalar en lösensumma vid utpressning. Mats Hansson uttalar i artikeln att han inte kan föreställa sig att betalning av lösen skulle vara olagligt i ett nödläge i Sverige. Vidare menar han att man inte får stödja kriminell verksamhet, men att nödläge går före och att man ska ta hand om sina egna intressen i första hand. Han poängterar dock att man i alla lägen ska försöka undvika att betala en enda krona till utpressarna. Om det ändå är nödvändigt ska man se till vilken och hur mycket information man riskerar att mista, hur mycket som kan återskapas, hur snabbt och hur stor påverkan den låsta eller förlorade informationen har på verksamheten.

Läs hela artikeln här, eller kontakta IT-advokaterna om du vill veta mer.