2017.05.02

IT-advokaterna biträder vid företagsförvärv av IT- företag


IT-advokaterna biträdde under sommar/höst 2016 Link Mobility AB vid förvärvet av Globalmouth ABs mobila meddelandeverksamhet, Globalmouth Marketing AB. Förvärvet stärker Link Mobilitys position som ledande leverantör av A2P messaging lösningar inom den skandinaviska och baltiska marknaden.

Den 1 oktober 2016 slutfördes transaktionen och Link Mobility fick därmed kontroll över såväl bolaget som dess verksamhet. Affären medför även ett långsiktigt exklusivt samarbete där parterna gemensamt åtar sig att arbeta med kundutveckling inom det mobila meddelandetjänstområdet.

IT-advokaterna biträdde Link Mobility med upprättande och förhandling av avtalet.