2017.05.17

IT-advokaterna biträder Scandic Hotels vid outsourcing av drift


IT-advokaterna biträdde Scandic, Nordens största hotelloperatör med ett nätverk av cirka 230 hotell fördelat på närmare 44 000 hotellrum i sju länder, med genomgång och förhandlingsstöd i samband med ingående av avtal med DGC avseende outsourcing av Scandics IT-miljö. Avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 40 mkr. DGC blir därmed Scandics primära IT-partner och ska leverera tjänster inom infrastruktur, system- och applikationsdrift, identitetshantering och federering. DGC ska även leverera användar-, klient- och säkerhetstjänster samt support och samverkan. DGC:s leverans kommer att ske i form av en hybridlösning, med tjänster som realiseras i DGC:s egna datacenter i Sverige och Microsofts publika molnplattform Azure.

”I takt med den ökande digitaliseringen ökar också kraven på våra samarbetspartners. Scandic sökte en långsiktig IT-partner som har förmågan att hantera komplexa hybridlösningar och utvecklas med oss som kund. DGC:s tekniska förmåga i kombination med ett kundfokuserat arbetssätt gjorde att vi valde DGC som vår framtida IT-partner”, säger Martin Thell, CIO på Scandic Hotels.