2018.10.01

Hantering av personuppgifter i e-post


Till skillnad mot PUL, omfattas e-post av GDPR på samma vis som alla annan behandling av personuppgifter. Alla i er organisation behöver känna till hur de ska hantera e-post. Datainspektionen har nu publicerat vägledning kring hantering av personuppgifter i e-post. Se https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/samma-regler-for-alla/hantera-personuppgifter-i-e-post/ för mer information.