2019.01.23

Google 50 MEUR i böter under GDPR


Frankrikes tillsynsmyndighet CNIL har utdömt böter om 50 MEUR mot Google för brott mot GDPR, på grund av bristande transparens, otillräcklig information och frånvaro av giltigt samtycke vad gäller ”ads personalisation”. Bötern föregicks av klagomål från grupperna La Quadrature du Net och None Of Your Business; den senare ledd av Max Schrems som tidigare tagit strid mot bland annat Facebook. CNIL betonade att brotten mot GDPR inte varit en engångshändelse, utan fortfarande är pågående. CNIL kommenterade även operativsystemet Androids betydelse på den franska marknaden och det faktum att tusentals individer skapar Google-konton varje dag.

Läs mer på: https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc