2019.02.13

GDPR; 50 MEUR-frågan och mer populär än Beyoncé och Mark Zuckerberg


Om någon skulle ha missat införandet av GDPR förra året, har EU Kommissionen publicerat det perfekta faktabladet som summerar GDPR-eran hittills; existensen efter 25 maj 2018. GDPR kan ha känts som åtminstone top 3 samtalsämne på middagsbjudningar och ett konstant tema i e-postinbjudningar till seminarier, men visste du att den 25 maj 2018 Googlade fler på ’GDPR’ än på både Kim Kardashian och Beyoncé?

Facebook fick mycket uppmärksamhet under föregående år, inte minst i anledning av Cambridge Analytica-skandalen. Trots detta var GDPR omtalad i media fler gånger än Mark Zuckerberg under 2018.

Det var dock inte bara Facebook som var i en pressad situation under 2018. Sedan 25 maj tills slutet av 2018 rapporterades totalt 41 502 personuppgiftsincidenter och 95 180 klagomål lämnades till tillsynsmyndigheterna under GDPR. De vanligaste klagomålen rörde telemarketing, e-postmarknadsföring och videoövervakning/CCTV.

Sist men inte minst har vi fått hintar på frågan som varit på allas läppar, ”kommer vi att behöva betala böter på 4% av årsomsättningen?”. Endast tre böter har utdömts under GDPR i 2018, varav Google drabbades av den största, på 50 MEUR.

För mer information, se EU Kommissionens faktablad på  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/190125_gdpr_infographics_v4.pdf