2019.04.15

Europaparlamentet röstar JA för nytt Upphovsrättsdirektiv


År 2016 kom EU-kommissionen med ett förslag till en förnyelse av EU:s upphovsrättsregler, med syfte att anpassa reglerna till den digitala utvecklingen. Den 26 mars 2019 fick det nya Upphovsrättsdirektivet grönt ljus från Europaparlamentet och ska därmed implementeras i nationell lag.

Upphovsrättsdirektivet har varit kraftigt kritiserat och frågan som stått i centrum är ifall det är upphovsrätten som ska skyddas eller friheten på internet som ska värnas? I ljuset av debatten är det framförallt två artiklar i direktivet som ansetts som särskilt kontroversiella; artikel 11 (i förslagets artikel 11, numer omdöpt till artikel 15) som behandlar den så kallade ”länkskatten och artikel 13 (numera omdöpt till artikel 17) om ansvaret för upphovsrättsskyddat material.

Artikel 15 handlar om ”skälig och proportionell ersättning”. I och med direktivets ikraftträdande måste plattformar så som Facebook, Google och Youtube, ha licens för att kunna publicera utdrag ur nyhetspublikationer (exv. i samband med länkning). Syftet är att leverantörerna ska dela med sig av intäkter som genereras av innehåll som andra äger upphovsrätten till (så kallad ”länkskatt”). Leverantörerna ska med andra ord ge skälig och proportionell ersättning till medier vars material delas via den digitala plattformen.

Artikel 17 och andra sidan ställer krav på att leverantörerna av de digitala plattformarna ska ta ansvar för vad dess användare laddar upp, dvs. ansvar för uppladdning av material som kan innebära ett upphovsrättsintrång. Rent konkret innebär detta att leverantören av plattformen måste vidta rimliga åtgärder för att förhindra att upphovsrättsskyddat material laddas upp. Till följd av den mängd material som publiceras varje dag innebär detta i praktiken att leverantörerna måste ha ett så kallat ”uppladdningsfilter”, dvs. kunna blockera upphovsrättskyddat material om och när det publiceras.

Trots att direktivet blivit kraftigt kritiserat finns det branscher som jublade då det röstades igenom, bland dessa kultur- och musikbranschen. De nya reglerna medför att musiker, låtskrivare, författare, kulturskapare och journalister ska kunna få rättvis ersättning när dess verk sprids och genererar ett ekonomiskt värde digitalt.

Om du har frågor eller vill veta mer om det nya Upphovsrättsdirektivet, kontakta en IT-advokat.