2017.09.25

EU-kommissionen föreslår en ny förordning för integritet och elektronisk kommunikation


När Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft i maj nästa år behöver lagstiftningen avseende elektronisk kommunikation anpassas för att följa de nya reglerna. EU-kommissionen har därför kommit med ett förslag till en ny förordning avseende Integritet och Elektronisk Kommunikation som syftar till att stärka tillit och säkerhet på den inre digitala marknaden samt att uppfylla GDPR:s krav.

De viktigaste punkterna i förordningen är bland annat enklare regler avseende cookies, skydd mot spam och garanterad integritet för kommunikationsinnehåll och metadata. Se https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-eprivacy-regulation för mer information.