2018.10.23

Datainspektionen lämnar vägledande uttalanden och inleder granskningar


Under hösten drar Datainspektionen igång flera större kontroller i syfte att skapa vägledning. En av de första kontrollerna fokuserar på samtycke som rättslig grund för behandling.

Ett annat projekt syftar till att klargöra gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

”Många av dagens IT-lösningar bygger på att ett biträde sköter driften åt den som är ansvarig för de personuppgifter som hanteras. Det finns flera frågor som rör gränsdragningen mellan dessa roller som är viktiga att utreda”, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Datainspektionen fortsätter även den granskning av dataskyddsombud som inleddes i juni i år. Efter kontrollen fann Datainspektionen anledning att även titta på den information som ska ges till de registrerade om vem som är dataskyddsombud och hur denne kan kontaktas.