2020.04.28

Datainspektionen granskar polisens mailutskick


Datainspektionen har tagit emot en anmälan om en personuppgiftsincident från polisen som rör mailutskick som oavsiktligt hamnat hos fel mottagare. Datainspektionen inleder en granskning avseende polisens rutiner för utskick av mail.

I brottsdatalagen finns en skyldighet för brottsbekämpande myndigheter som polisen att rapportera incidenter till Datainspektionen som rör dess personuppgiftsbehandling. Mail som sänds med polisen som mottagare eller avsändare kan innehålla extra skyddsvärda personuppgifter. Datainspektionen inleder en tillsyn av polisens rutiner för utskick av mail efter att mail polisen sänt hamnat hos fel mottagare. Datainspektionen ska även undersöka vilka organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som polisen vidtagit för att minimera riskerna för felaktiga utskick meddelar Paulo Zavala som är jurist på Datainspektionen och som leder granskningen.

Datainspektionen kommer inledningsvis ställa ett antal skriftliga frågor som polisen uppmanas besvara. Beroende på svaren kan det även bli aktuellt för Datainspektionen att sända ytterligare fördjupade frågor till polisen eller granskningar av andra myndigheter som varit i mailkontakt med polisen.