2018.01.13

Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten


Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten samt får 30 miljoner mer i anslag och ökade befogenheter under 2018. Datainspektionens uppdrag blir även mer stödjande och rådgivande än tidigare.

Läs mer på http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/datainspektionen-blir-integritetsskyddsmyndigheten/