2022.03.25

Snart tillåtet att sända personuppgifter till USA igen


I morse höll USA:s president Joe Biden och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presskonferens i Bryssel med anledning av situationen i Ukraina. I samband därmed meddelade von der Leyen att EU och USA är överens om principerna för överföring av personuppgifter till USA.

Detta innebär att överföringar av personuppgifter till USA återigen kommer att kunna ske utan att bryta mot GDPR. Vi känner i nuläget inte till några detaljer i avtalet eller exakt tidplan för dess ikraftträdande.

Nedan följer en transkribering av von der Leyens uttalande:

(…) The cooperation shows the power of our democracies. I particularly welcome that we will step up our respective action on strengthening democracies, the rule of law, the freedom of media in the world and we also need to continue at adapting our own democracies to a changing world. This is particularly true when it comes to digitalization, in which the protection of personal data and privacy has become so crucial. Therefore, I am very pleased that we have found an agreement in principle on a new framework for transatlantic data flows. This will enable predictable and trustworthy data flows between the EU and US, safeguarding privacy and civil liberties. I really want to thank Commissioner Reynders and Secretary Raimondo for their tireless efforts over the past month to finish a balanced and effective solution. This is another step in the strengthening of our partnership. We manage to balance security and the right to privacy and data protection. (…)”.

Vill du veta mer om tredjelandsöverföringar eller vad just detta pressmeddelande har för innebörd för ditt företag, tveka inte att kontakta en IT-advokat.