2020.03.30

Böter utdöms till följd av frånvaro av dataskyddsombud


Den tyska datainspektionen har utdömt 10 000 euro i böter till en leverantör av telekommunikationstjänster som brustit i sin hantering och skydd av personuppgifter enligt GDPR. Leverantören hade inte utsett ett dataskyddsombud internt i organisationen och därigenom brutit mot artikel 37 i GDPR. Tyska datainspektionen tog, vid fastställande av beloppets storlek, beaktning till att leverantören är ett mikroföretag, dvs. har färre än 10 anställda och högst 2 miljoner EUR i årsomsättning eller balansomslutning.

Vill du veta om ditt företag är behov av ett dataskyddsombud, tveka inte att kontakta en IT-advokat.