Mats Hansson


Mats har lång erfarenhet av komplexa, internationella systemupphandlingar, driftlösningar, ASP, SaaS, PaaS, IaaS med mera och outsourcing,  inom såväl IT som tele- och datakommunikation.

Tidigare var Mats bolagsjurist inom Scandinavian Airlines och chefsjurist på en dotterkoncern. Han genomförde sin första outsourcingaffär redan 1992. Mats har även engagerats som informell skiljeman och medlare i IT-frågor.

Mats har genomfört affärer i alla världsdelar – från tvister i Sydamerika och processer i Australien till samarbetsavtal i Asien och försäljningar i Afrika. Merparten av affärerna har dock genomförts med europeiska och amerikanska parter.

Mats har de flesta år sedan 2011 utsetts till ”Leader in its Field” av Legal 500 och Chambers.

Curriculum vitae

Erfarenhet

Delägare och advokat i IT-advokaterna i Sverige

2005-

Senior Associate/Advokat, Baker & McKenzie Advokatbyrå, Stockholmskontoret.

Inrikting: IT samt tele- och datakommunikation.

2003-2005

Advokat, Advokatfirman Delphi & Co, Stockholm.

Inriktning: IT samt tele- och datakommunikation.

1999-2003

Bolagsjurist, Scandinavian Airlines.

Juridiskt ansvarig för IT-inköp, tele- och datakommunikation, elektronisk distribution, kontokort och EuroBonus.

1995-1999

Chefsjurist, SMART AB (nu Amadeus Scandinavia).

Då dotterkoncern till SAS med ansvar för elektronisk distribution i Norden och Baltikum av rese och fraktrelaterade tjänster. Sekreterare i moderbolagets styrelse, medlem av koncernledningen och diverse styr- och projektgrupper.

1990-1995

Tingsrättsnotarie, Nyköpings tingsrätt.

1988-1990

Utbildning

Jur.kand., Lunds Universitet.

1988