2019.05.06

Blockchain


Blockchain är en teknik som har diskuterats flitigt under de senaste åren. Dess användningsområden är flera, även om den ofta förknippas med kryptovalutor och då i synnerhet Bitcoin.

Man bör vara noga med att hålla isär begreppen ”Blockchain” och ”Bitcoin”. Blockchain avser själva tekniken, medan Bitcoin är en tillämpning av tekniken. Bitcoin som skapades år 2009 av den än idag okände Satoshi Nakamoto (vilket är en pseudonym) presenterade ett nytt sätt att överföra värde digitalt, utan att behöva använda mellanhänder för att säkra transaktionerna genom att kombinera kända tekniska byggstenar från datavetenskap och kryptografi.

Blockchain har emellertid mycket mer potential än att bära kryptovalutor och IT-advokaterna förutspår att fler och fler företag kommer börja använda sig av Blockchain-tekniken framöver.

Vad är Blockchain-teknik?
Den franska Datainspektionen (Commission Nationale de l’informatique et des libertés, ”CNIL”) har definierat Blockchain som ”(…) a database in which data is stored and distributed to a large number of computers and in which all entries, called “transactions”, are visible to all users.”.

Blockchain är med andra ord en process som förespråkar transparens och spårbarhet, vilket också är två grundpelare i tekniken. Blockchain bygger på ett decentraliserat nätverk där användarna validerar (säkerställer) transaktioner, vilka adderas till kedjan (även kallat registret). För att säkerställa spårbarheten adderas den senaste informationen som överförts i nätverket och bildar tillsammans i kedjan ett ”block”. Informationen i blocken krypteras och vartdera block får ett unikt identifikationsnummer (även kallat ”hash”), vilket utgör en referens till föregående block i kedjan. På så sätt länkas blocken samman och bildar en oavbruten och spårbar blockkedja.

Blockchain är en teknik med stor potential som samtidigt väcker många frågor, däribland förenligheten med GDPR:s regler för personuppgiftsbehandling. Enligt CNIL är en blockkedja i sig inte en personuppgiftsbehandling som har ett eget syfte och ändamål, utan en teknik som kan tjäna i ett brett spektrum av olika behandlingar. Om tekniken är förenlig med GDPR:s krav har dock blivit ifrågasatt (IT-advokaternas Amelia har analyserat denna fråga, läs mer här).

IT-advokaterna närvarande även i april i år Stockholm Blockchain Forum där Blockchain-teknikens möjligheter och utmaningar diskuterades, inte minst i juridisk kontext. IT-advokaterna har sedan i höstas tagit en aktiv roll vad gäller Blockchain-teknikens användbarhet och legalitet på marknaden. Vill du veta mer om Blockchain-relaterad juridik, tveka inte att kontakta en IT-advokat.