Marie Wohlfahrt


Marie har mångårig erfarenhet som bolagsjurist och chefsjurist inom Scandinavian Airlines (SAS) och SAS-koncernens dotterbolag med ansvar för all bolagsjuridik inom SAS-koncernen. Marie har omfattande erfarenhet av stora internationella upphandlingar inom ett flertal antal områden, företagstransaktioner, outsourcingprojekt, marknadsrätt, kommersiell avtalsrätt, IT-rätt och dataskyddsfrågor. Marie har sedan början av 90-talet deltagit i ett stort antal internationella outsourcingprojekt.

Maries arbete har även inkluderat bolagsrättsliga frågor, frågor rörande bolagsstyrning, informationsfrågor och regulatoriska frågor på aktiemarknaden, hantering av insiderinformation, visselblåsarfrågor samt policy- och regelefterlevnadsfrågor.  Marie har stor förhandlingserfarenhet, erfarenhet av projektledning samt ledarerfarenhet i såväl förändring som förvaltning.

Marie finns med på Legal 500´s CG Powerlist över Sveriges mest inflytelserika och innovativa bolagsjurister.

Curriculum vitae

Erfarenhet

Senior Associate, IT-advokaterna i Sverige

2024-

Ägare och jurist, Juristfirman Marie Wohlfahrt AB

2023

Chefsjurist/Bolagsjurist, SAS Scandinavian Airlines

1999–2022

Chefsjurist/Bolagsjurist, SMART AB (numera Amadeus Scandinavia AB)

1994–1999

Advokat/Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB (numera Linklaters Advokatbyrå AB)

1988–1994

Fiskalsaspirant, Svea hovrätt

1987–1988

Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt

1985–1987

Utbildning

Jur.kand., Uppsala universitet

1985