2019.07.09

British Airways riskerar rekordbot efter IT-attack


Brittiska flygbolaget British Airways riskerar böter om drygt 2 miljarder kronor efter att datahackare kommit åt cirka 500 000 av bolagets kunders personuppgifter. IT-attacken upptäcktes i september 2018 och datahackarna kom över uppgifter om kunders namn, adresser och kredituppgifter genom att upprätta en falsk sida som kunderna dirigerades om till då de besökte flygbolagets hemsida.

Brittiska datainspektionen (ICO) har utrett bolagets säkerhetsnivåer och ansett dessa inte uppfyller GDPR:s krav. ICO kommer noggrant överväga flygbolagets synpunkter på den genomförda attacken, samt de säkerhetsåtgärder som vidtagits. Därefter kommer ICO, tillsammans med övriga berörda dataskyddsmyndigheter i Europa, fatta ett slutligt beslut. Boten flygbolaget riskerar att få motsvarar 1,5 procent av British Airways totala globala årsomsättning 2017.

För mer information se ICO:s hemsida: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-announces-intention-to-fine-british-airways/