Frida Bengtsson


Frida har stor erfarenhet av komplexa GDPR-frågor. Frida har  även assisterat stora och medelstora företag vid internationella avtalsupphandlingar av exempelvis SaaS och driftlösningar.

Frida har tidigare arbetat med avtal och offentlig upphandling på myndighet inom skotska regeringen. Utöver svensk rätt har Frida viss kunskap inom engelsk avtalsrätt.

Curriculum vitae

Erfarenhet

Senior Associate, IT-advokaterna i Sverige

2020-

Associate, IT-advokaterna i Sverige

2016- 2020

Secondment, Scandinavian Airlines System

2018-2019

Upphandlingsjurist, myndighet inom skotska regeringen

2014-2016

Utbildning

Diploma in Procurement and Supply, Chartered Institute of Procurement and Supply (‘CIPS’)

2016

Juristexamen, Uppsala Universitet

2014

Ekonomi, University of Edinburgh

2012-2013

Ekonomi, Uppsala Universitet

2007-2008