Charlotte Hansson


Charlotte har huvudansvaret för IT-advokaternas ekonomifunktion och affärsutveckling. Kontakta gärna Charlotte om du har frågor kring fakturering eller betalningar.