Våra utmärkelser

Kunniga, engagerade och affärsorienterade. Så beskrivs IT-advokaterna av många kunder. Vi är även stolta över de officiella erkännanden som vi har tilldelats.

  • IT-advokaterna har varje år sedan 2011 utsetts till ledande IT-rättsbyrå i Sverige av Chambers.
  • IT-advokaterna har varje år sedan 2011 utsetts till ledande IT-rättsbyrå i Sverige av Legal 500.
  • Mats Hansson har 2015 utsetts till ”Leader in its Field” inom IT av Chambers.
  • Mats Hansson har 2013, 2014 och 2015 utsetts till ”Recommended Lawyer” inom IT av Legal 500.
  • Mats Hansson har 2011 utsetts till ”Sveriges bästa IT-advokat” av ”International Law Office” i London.

Vi vill bli ännu bättre
Som ett led i vår strävan att ständigt förbättra vår verksamhet och service mäter vi årligen hur nöjda våra kunder är, vad de tycker är viktigt i val av advokat och i vilken mån de upplever att IT-advokaterna möter dessa behov. Vi går noggrant igenom resultatet av dessa kundundersökningar och väljer varje år ett utvecklingsområde som vi upplever kan förstärka kundnyttan ytterligare.

Se tidigare utmärkelser.