Media

Kontakta info@itadvokaterna.se när du ska producera annonser, trycksaker eller annat material för IT-advokaterna. Vi vill försäkra oss om att våra få – men viktiga – grafiska regler följs.

Logotyper

Pressbilder

Bilderna får fritt publiceras i samband med artiklar om IT-advokaterna. I anslutning till bilden/bilderna ska alltid fotografens namn © Pernille Tofte och IT-advokaterna anges.

mats_media  camilla_media  ita_0160  ita_0054