Nyttiga länkar

Blanketter från myndigheter, information från organisationer och engelska uttryck. Här följer några användbara länkar som vi samlat på oss. Vi uppdaterar så ofta vi kan, men hittar du en länk som inte fungerar får du gärna meddela oss.


Bolag

https://snr4.bolagsverket.se/snrgate/startIn.do
Information om företag. Delvis betaltjänst.

http://www.allabolag.se/

www.bizbook.se
Information om företag. Delvis betaltjänst.

Escrow/Deposition

http://english.chamber.se/inenglish/escrow-services.htm
Om du vill deponera källkod hos Stockholms Handelskammare. Här finns bland annat priser och standardavtal.

www.ironmountain.com/Services/Technology-Escrow-Services.aspx
Iron Mountain, amerikanskt företag som deponerar källkod i många olika varianter.

Konsumenträtt

www.ko.se
Konsumentverket. Mängder av användbar information, både för företagare och konsumenter.

www.arn.se
Allmänna reklamationsnämnden. Här finns bland annat exempel på tidigare intressanta avgöranden.

Marknadsföring

www.swedma.se
Intresseorganisation för direktmarknadsföring. Publicerar bland annat vägledning för vad som är god sed inom direktmarknadsföring.

IT/Personuppgifter

www.datainspektionen.se
Tillsynsmyndighet avseende Personuppgiftslagen. Information om hantering av personuppgifter samt kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm
EU-kommissionens hemsida om personuppgiftsskydd.

http://export.gov/safeharbor/
Lista över amerikanska bolag som godkänt EU-kommissionens krav för skydd av personuppgifter.

https://www.privacy-europe.com/
Privacy Europe är ett globalt nätverk som ger juridisk rådgivning inom dataskyddsområdet. Nätverket består av partners från olika delar av världen som alla är specialister på dataskyddslagstiftning. IT-advokaterna är Sveriges representant för Privacy Europe.

Tvister

http://www.sccinstitute.se/
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Räkna ut kostnaden för ett skiljemål, läs reglerna och få standardklausuler för skiljemål. Här finner du även domstolsavgöranden avseende skiljerätt.

http://voldgiftsinstituttet.dk
Det Danske Voldgiftsinstitut. Räkna ut kostnaden för ett skiljemål, läs reglerna och få standardklausuler för skiljemål.

www.iccwbo.org/
International Chamber of Commerce. Internationella Handelskammaren tycker bland annat till om vad som är god sed inom olika områden.

www.lawyersandsettlements.com
Pågående, kommande och tidigare Class Actions, grupprättegångar, i USA. Här kan du initiera en grupprättegång eller anmäla dig till en.

www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
Konvention om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar (New York, 1958). Information om hur, och i vilka länder, man kan få en utländsk skiljedom verkställd.

 

Lagar och domar

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=sv
Domar från EU-domstolen.

www.lagrummet.se
Här hittar du propositioner, SOU med mera från regeringen, riksdagen, de högre domstolarna och statliga myndigheter.

www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3910
Svenska lagar, propositioner, betänkanden med mera från Riksdagen.

http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage_869.aspx
Härifrån länkar du till sökning bland rättspraxis och lagar. Dessutom finns mycket annat som rör Sveriges domstolar.

Myndigheter

www.av.se
Arbetsmiljöverket. Lagar, praxis, statistik med mera om arbetsmiljö.

www.bolagsverket.se

www.datainspektionen.se

www.finansinspektionen.se

www.do.se
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

www.kammarkollegiet.se

www.konkurrensverket.se

www.kronofogden.se

www.pts.se
Post- och telestyrelsen.

www.prv.se
Patent- och registreringsverket.

www.regeringen.se

www.riksdagen.se

www.rgk.se
Riksgäldskontoret.

www.skatteverket.se

www.aklagare.se
Åklagarväsendet.

Spam, nätbedrägeri med mera

www.dnsstuff.com
Här kan du kontrollera misstänkta spam, adresser som spammar med mera.

Övrigt

www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html
Incoterms.

https://www.avropa.se
Här kan du bland annat se pågående upphandlingar inom den statliga sektorn, inklusive befintliga ramavtal.