Nationella och internationella uppdrag

IT-advokaterna har förmånen att arbeta med många framstående svenska och internationella företag. Klicka på logotyperna till höger om du vill veta mer om några av våra uppdrag.

Mer om IT-advokaternas juridiska kompetenser hittar du under rubriken Tjänster.

Exempel på uppdrag

Förhandling och avtalsfrågor

 • Funktionsupphandlingar
 • Utveckling och underhåll
 • Licensiering
 • Service Level Agreements
 • Drift
 • Elektronisk distribution
 • Samarbetsavtal
 • Internetrelaterade avtal och elektronisk distribution
 • Integritetsfrågor

Outsourcing och funktioner

 • Första, andra och tredje generationens outsourcing
 • Cross-border tele- och datakommunikation
 • Outsourcing av kärnsystem
 • Affärssystem, ekonomisystem, bokningssystem, finansiella system
 • Betallösningar, webbapplikationer med mera
 • PC, telefoni, utskrift, arbetsplats med mera
 • Business Processing Outsourcing

Saab AB

Saab AB (publ) erbjuder den globala marknaden världsledande lösningar, produkter och tjänster, från militärt försvar till civil säkerhet. IT-advokaterna har haft förmånen att under flera år assistera Saab i samband med en mängd affärer.

1:a generationens outsourcing. År 2005 outsourcar Saab en betydande del av sina IT-tjänster till TietoEnator. Saab saknar den nödvändiga IT-rättsliga expertisen och anlitar IT-advokaterna för att tillsammans med Saab:s IT- och kommersiella experter förhandla och skriva avtalet.

2:a generationens outsourcing. Under 2009-2010 upphandlar Saab på nytt IT-tjänsterna från år 2005, men nu med global omfattning. Valet faller slutligen på att outsourca en väsentlig del till CSC. Saab engagerar återigen IT-advokaterna för att förhandla och upprätta avtalet i samarbete med Saab Group ICT.

3:e generationens outsourcing. År 2014 upphandlar Saab Work Place-tjänster som levererats av CSC i Sverige sedan 2010, men den geografiska omfattningen utökas till att vara global. Projektet drivs under mycket hård tidspress, bland annat för att upprätthålla konkurrenstrycket genom att ha med två leverantörer långt in i processen. Affären går till sist till CSC som förutom att införa Saab:s nya datorplattform för PC, SCP (Saab Client Platform) för över 10 000 användare, slutligen även omfattar rätt för CSC att använda SCP för andra kunder. IT-advokaterna upprättar delar av offertförfrågan samt förhandlar och upprättar avtalet i samarbete med Saab Group ICT. Affären är en del av Saab:s sourcing projekt som senare utses till årets ”IT Sourcing Project 2014” av svenska IT-chefer.

Telecom. IT-advokaterna har under flera år rådgivit Saab i samband med utbyggnad och drift av blåljussystemet ”Rakel”.

Keolis

Keolis är ett av Europas största kollektivtrafikföretag. Keolis affärsidé är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna.

Outsourcing. Keolis Sverige beslutar sig för att outsourca sin IT och upphandla den som tjänst. Valet faller på TeleComputing och IT-advokaterna får i uppdrag att upprätta nödvändiga avtal och förhandla dem tillsammans med Keolis CIO.

Randstad

Randstad (tidigare Proffice) är ett av världens största HR-serviceföretag. Randstad i Sverige består av tre varumärken: Randstad, Dfind och Antenn som erbjuder lösningar inom bemanning, rekrytering och omställning.

När Randstad beslutat att satsa på en ny, effektivare och mer användarvänlig, IT-plattform ska fyra stora IT-projekt genomföras på kort tid. Delar av projekten är verksamhetskritiska och Randstads chefsjurist engagerar IT-advokaterna för att få del av specialistkompetens inom IT-rätt. IT-advokaterna får i uppdrag att i mycket nära samarbete med verksamheten ”agera som bolagsjurister”. På mindre än ett år upphandlas och förhandlas flera partnerskapsavtal inom IT för olika avdelningar inom Randstad Group som IT, Försäljning och Finance.

Scandinavian Airlines

Scandinavian Airlines (SAS) är Skandinaviens ledande flygbolag. IT-advokaterna har haft förmånen att under många år assistera SAS i samband med en mängd affärer.

Byte av kärnsystem. SAS beslutar att samtliga flygbolag i SAS-gruppen ska byta sina kärnsystem. Reservation, bokning, biljettering, avveckling av flyg och angränsande system flyttas från egna system hos befintlig leverantör i Köpenhamn till ny plattform hos Amadeus i Frankfurt. Samtidigt outsourcas drift, utveckling och underhåll. Affären genomförs i huvudsak som ett Software-as-a-Service upplägg. Affären är förmodligen Skandinaviens största outsourcing 2008-2009 och för stor för att kunna hanteras av endast en bolagsjurist. IT-advokaterna engageras därför för att delta i alla förhandlingar och upprättande av avtal.

Byte till tredjepartssystem. SAS beslutar avveckla sitt Revenue Management-system till förmån för ett tredjepartssystem. Valet faller på Amadeus. Eftersom SAS system i vissa delar är mer avancerat än Amadeus som i sin tur önskar göra ett ”utvecklingssprång”, kommer affären att innehålla flera delar. Amadeus köper know-how från SAS genom att ett antal experter lämnar SAS till förmån för Amadeus. När Amadeus vidareutvecklat sitt system migrerar SAS till Amadeus. Affären säkrar SAS ett konkurrensmässigt system och kvalificerad vidareutveckling av Amadeus system. Fullt utvecklat innebär samarbetet att Amadeus tillhandahåller såväl ett Revenue Management-system som Revenue Management-tjänster till SAS. Affären är komplicerad och tjänsten viktig för SAS, som anlitar IT-advokaterna för att bistå med förhandlingar och avtalsskrivande.

Aleris

Aleris är en av Nordens största privata vårdgivare. IT-advokaterna har haft förmånen att under flera år assistera Aleris i samband med en mängd affärer.

Outsourcing. Aleris ska outsourca sin IT och infrastruktur i Norden. Aleris engagerar IT-advokaterna som upprättar centrala villkor till offertförfrågan samt upprättar och förhandlar avtalen i samarbete med koncernens inköpschef och CIO.

Mobiltelefoni. Aleris ska köpa mobiltelefoni som tjänst för hela sin nordiska verksamhet. IT-advokaterna får förtroendet att tillsammans med intern teknisk och funktionell expertis upprätta och förhandla avtalet.

Scandic Hotels

Scandic är den största hotelloperatören i Norden med ett nätverk av 230 hotell fördelat på närmare 41 000 hotellrum i sju länder och 12 200 MSEK i omsättning 2015. IT-advokaterna har haft förmånen att under flera år assistera Scandic i samband med en mängd affärer.

Nytt IT-system. Scandic Hotels beslutar ersätta sitt befintliga, decentraliserade, kärnsystem (Property Management System), med ett centraliserat och outsourcat system på alla hotell. Systemet är affärskritiskt eftersom det hanterar incheckning, utcheckning, betalningar med mera. Dessutom är lösningen ny i branschen. Som en följd av detta behöver även ett antal närliggande avtal ingås eller omförhandlas. Scandic Hotels ger IT-advokaterna i uppdrag att förhandla och upprätta avtalen tillsammans med intern teknisk och kommersiell expertis.

Upphandling och avtalsförhandling. Scandic Hotels ska upphandla WAN och WiFi/Lan för alla sina hotell och centralisera leveransen. Tillsammans med Scandic Hotels inköps- och tekniska experter får IT-advokaterna förtroendet att skriva och förhandla avtalet.

Förhandling. IT-advokaterna assisterar vid förhandling av avtal avseende PC as a Service.

Travellink

Travellink är Nordens ledande internetresebyrå med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget har tre affärsområden; privatresor, affärsresor och konferens & event. Travellink säljer flygresor från 440 olika flygbolag och över 550 000 hotell till mer än 40 000 destinationer världen över.

Europeisk White Label. Travellink beslutar att erbjuda den europeiska marknaden en White Label produkt. Travellink engagerar IT-advokaterna att biträda vid förhandling och avtalsupprättande med flygbolag samt kontakter med myndigheter. IT-advokaterna hanterar och koordinerar även kringliggande frågor såsom Paketreselagen, Resegarantilagen och Distansavtalslagen för nära tio europeiska länder.

Fler kundcase

Business Processing Outsourcing. En stor svensk logistikkoncern outsourcar en del av sin ekonomihantering och nära 150 personer berörs. Affären är för stor för att hanteras själv av den ansvarige bolagsjuristen. Eftersom Business Processing Outsourcing har stora strukturella och innehållsmässiga likheter med IT-outsourcing vänder man sig till IT-advokaterna för att få stöd i avtalsskrivande och förhandlingar.

IT-infrastruktur för bank. En nystartad bank ska etablera sig på den svenska marknaden och behöver system som stödjer bank- och finansverksamhet, liksom en användarvänlig internetåtkomst för kunderna. Banken ska outsourca drift, underhåll och vidareutveckling av systemen. Banken uppdrar åt IT-advokaterna att sluta alla nödvändiga, IT-relaterade, avtal. IT-advokaterna strukturerar och upprättar såväl offertförfrågan som avtalen. I uppdraget ingår även att administrera och driva budprocessen, distribuera offertförfrågan, kommunicera offerter, frågor och svar, boka möten, säkerställa sekretess och opartisk behandling av alla budgivare med mera, samt, förstås, förhandling och slutförande av avtalet.

IT-advokat ”for hire”. Ett ”start-up” bolag utvecklar ett nytt IT-system för handel och betalning på internet. ”Time to market” är avgörande och affärstempot därför högt. Ledningen behöver juridiskt stöd för att hantera alla avtal och få kontroll på den juridiska riskexponeringen, avseende alla aspekter av bolaget. En IT-advokat engageras två till tre dagar i veckan som “bolagsjurist”. Eftersom arbetet utförs i bolagets lokaler får kundens hela organisation omedelbar tillgång till kvalificerat juridiskt stöd. I uppdraget ingår även att vid behov delta vid ledningsgruppsmöten och styrelsemöten.